Εισαγωγή

Η προσέγγιση των διδακτικών στόχων πραγματοποιείται ολοκληρωμένα μέσω της Βιωματικής Μεθόδου και της Μεθόδου Project η οποία στηρίζεται στις θεωρίες του Piajet Bruner και Vickotch
Τα παιδιά μας μαθαίνουν, ξεφαντώνουν, διασκεδάζουν, χαλαρώνουν, ξεκουράζονται σε ξεχωριστούς χώρους ύπνου, παίζουν και αθλούνται.

Στόχος

Βασικός στόχος του παιδικού σταθμού είναι η κοινωνικοποίηση του κάθε παιδιού. Το παιχνίδι εξακολουθεί να είναι το πλαίσιο εργασίας μέσο δια του οποίου τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα. Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά εξερευνούν τον περιβάλλοντα χώρο, πειραματίζονται, ανακαλύπτουν προβλήματα και προσπαθούν να τα λύσουν, αξιοποιούν την περιέργεια και τη δημιουργικότητα τους, εφαρμόζουν δικές τους ιδέες με το δικό τους τρόπο και ρυθμό. Η γλώσσα αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα σημεία του προγράμματος του σχολείου μας. Μέσα από την οποία γίνεται μύηση των παιδιών στον κόσμο της μαθηματικής σκέψης και στον κόσμο της γραφής και της ανάγνωσης μέσα από βιωματικές εμπειρίες με στόχο την επικοινωνία. Η τεχνική της γραφής κατακτάται προοδευτικά.

Μέθοδος Project

Το σχολείο μέσω της γλώσσας της βιοματικής μάθησης και τη μέθοδο Project επεξεργάζεται :

 • Ασκήσεις γραφής – ανάγνωσης
 • Μαθηματικές έννοιες
 • Αγγλικά σε καθημερινή βάση (λέξεις, χρώματα, σχήματα, ζώα αντικείμενα, πρώτες εκφράσεις, μουσικοκινητική)
 • Μελέτη περιβάλλοντος
 • Μουσική (χρήση μουσικών οργάνων, ρυθμός)
 • Δημιουργία και έκφραση – Εικαστικά (πηλός, ζυμάρι, γύψος…)
 • Φυσική αγωγή
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Πληροφορική (γνωριμία με τη χρήση του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας και ως εργαλείου διερεύνησης και επικοινωνίας)

Προετοιμασία για το σχολείο

Τα παιδιά από την ηλικία των 2 ετών μέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον εξερευνούν με τις αισθήσεις, δημιουργούν ιδέες και δομούν τη γνώση.

Καθώς αναπτύσσονται οδηγούνται σε πιο σύνθετες μορφές αλληλεπίδρασης με τους συνομήλικους και τους ενήλικες που επηρεάζουν τις γλωσσικές και νοητικές τους ικανότητες.

Στο σχεδιασμό των προγραμμάτων λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα του κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του, οι προσδοκίες των γονέων και κυρίως η ανάγκη να αποκτήσουν σταδιακά τα απαραίτητα εφόδια γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μεταβούν στην επόμενη βαθμίδα διδασκαλίας (προνήπιο) και να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα στον κόσμο. Ο πυρήνας όλου του προγράμματος είναι το παιχνίδι μέσω του οποίου το παιχνίδι αναπτύσσεται εκφράζει συναισθήματα και ιδέες.

Με τις κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν υλικά π.χ. ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, χρώματα μη τοξικά, δακτυλομπογιές, κραγιόνια, χαρτιά λευκά και πολύχρωμα.

 • Δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να πλάθουν με τη χρήση απλών εργαλείων ή με τα χέρια τους πηλό, ζημάρι, πλαστελίνη.
 • Να κολλούν χαρτιά και χαρτόνια και να δημιουργούν κολλάζ με διάφορα υλικά.
 • Σταδιακά μαθαίνουν χρώματα σχήματα
 • Αγγλικά σε καθημερινή βάση (χρώματα, σχήματα, αντικείμενα, ζώα)
 • Τραγούδι – μουσικοκινητική
 • Παραμύθι – κουκλοθέατρο